هر چند دولت اعلام کرده است واردات خودروهای دست دوم مجاز است اما در فضای مجازی واکنش‌ها به این مصوبه‌ی جدید همچنان…

ویترین