تعرفه آب مصرفی خانوارها مشخص شد / یارانه کدام خانوار حذف می شود

اقتصاد ۱۰۰- طبق مصوبه مجلس، تعرفه آب مصرفی مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین می‌شود.

تعرفه آب مصرفی خانوارها مشخص شد / یارانه کدام خانوار حذف می شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «الف» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار (سرانه) محاسبه می‌شود.

۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می‌شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد.

 

وبگردی

ارسال نظر

 
.