اتاق بازرگانی اصفهان
اتاق بازرگانی اصفهان
 • «اتاق دهم اصفهان؛ اتاق نسل سوم»

  اصفهان، نصف جهان و شهر قصه‌های نهان، از گذشته‌های دور به خاطر ویژگی‌های جغرافیایی و امکانات خدادادی‌اش مرکز دادوستد و کسب‌وکار بوده است. به دلیل اهمیت و جایگاه این استان در اقتصاد کلان ملی، تشکل‌ها و اصناف اقتصادی مهم و کلیدی با محوریت بزرگان حوزه‌های اقتصادی گوناگون در آن شکل گرفته که مهم ترین آن اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی است.

  از سال 1310 که اولین بنیان اتاق شکل گرفت تا پایان دوره هشتم اتاق در سال 1397 محور تمرکز و توجه فعالیت ها، گستره چتر حمایتی اتاق ها به حوزه‌های گوناگون بوده به نحوی که ابتدا بازرگانان در زیر یک چتر قرار گرفتند و سپس در سال 1337 صنعت‌گران و معدن‌کاران به این مجموعه پیوستند و سرانجام در سال 1392 چتر پوشش‌دهی به کشاورزان نیز گسترش یافت.

  پیشینه اتاق بازرگانی اصفهان

  شاید بتوان نخستین تجربه تاریخی اصفهان را در این زمینه تاسیس نظامیه این شهر به ابتکار خواجه نظام الملک، وزیر دانشمند ملکشاه سلجوقی برشمرد.
  دیگر واقعه تأثیرگذار در عرصه صنعت و بازرگانی این شهر، به هنگام سلطنت شاه عباس کبیر و به همت وزیر دانشمند و فرزانه وی شیخ بهائی روی داد .تأسیس بازار تفنگ سازان، بازار ریخته گران، بازار آهنگران و چندین و چند بازار دیگر در این عصر که استمرار فعالیت برخی از آنها را همچنان می توان شاهد بود، در شمار درخشان ترین اقدامات تجاری صنعتی این عصر است.
  شاید بتوان سهم اصفهان را در تعالی فرهنگی، هنری و صنعتی ایران طی دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، به برکت وجود مردی بزرگ به نام میرزا تقی خان امیر کبیر بیش از دیگر نقاط کشور دانست ضمن آنکه در این میان، چشم پوشیدن بر حمایت های همه جانبه ظل السلطان نیز، قضاوتی به دور از انصاف خواهد بود.

  اتــاق دوره دهم؛ حرکت به سوی نسل ســوم اتـاقها

  در دوره دهم، آنچه برجسته‌ترین مطالبه اعضای اتاق را شکل می دهد، گسترش خدمات دهی اتاق به اعضا، جهت بهبود کسب و کارشان است. اگر در حدود یکصد سال اخیر، خواسته اعضا: «توسعه افقی اتاق» یعنی «زیر چتر قرار دادن فعالان بیشتری در حوزه اقتصاد» در جهت چانه زنی بیشتر و بهتر بود، امروزه این خواسته به «توسعه عمودی اتاق» یعنی «عمق بخشی بیشتر به خدمات جهت رونق کسب و کار اعضا» بدل شده است. «اتفاق تازه در اتاق» زمانی رقم میخورد که همانند تمامی اتاق‌ها در جهان، خدمات خود را با حرکت از نسل اول به سمت نسل سوم گسترش دهد.
  سیر تحـول خدمات دهی به اعضــا در اتاق هــای دنیـا : آنچه امروزه به عنوان «تحول خواهی در خدمات دهی اتاق» شناخته می‌شود، پدیده‌ای است که از سال 2010 در دنیا، تحت عنوان نسل دوم اتاق‌ها آغاز به کار کرده و در کمتر از ده سال زمینه شکل‌گیری نسل سوم اتاق‌ها را فراهم کرده است؛

  ساختار اتاق دهم؛ ساختار سازمانی ااتاق نسل سوم

  آنچه به عنوان برنامه «اتاق دهم: اتاق نسل سوم» ارائه شده است، برنامه‌ایست که از یک سو با درک شرایط موجود و چالش‌‌های پیش روی اقتصاد کشور و از سوی دیگر با بررسی استراتژی‌‌های موفق اتاق‌‌های جهان در شرایط بحران‌‌های اقتصادی دو دهه گذشته طراحی شده است. بحران‌های مالی و بانکی دو دهه گذشته در سطح جهان، همواره با واکنش فوری، پویا و منعطف اتاق‌‌های بازرگانی همراه بوده، به نحوی که با بهره‌گیری از شرایط پیش آمده، این اتاق‌ها ساختار سازمانی خود را در زمان کوتاهی از نسل اول به نسل دوم تغییر داده و از نسل دوم به نسل سوم ارتقا پیدا کردند. ساختار اتاق در راستای تحقق اتاقهای نسل سوم در دوره دهم با بررسی موارد در جهان طراحی مجدد شده است.