برای خرید ماشین حساب چقدر هزینه کنیم؟ + جدول

در این خبر به بررسی قیمت انواع ماشین حساب در بازار پرداختیم.

برای خرید ماشین حساب چقدر هزینه کنیم؟ + جدول
فهرست قیمت برخی از انواع ماشین حساب موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا  قیمت (تومان)
ماشین حساب Casio DJ-240D Calculator ۱,۰۹۴,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-82 MS Calculator ۵۹۰,۰۰۰
ماشین حساب کاسیک مدل DJ-2140TV.XL ۲۶۳,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-991ES PLUS Calculator ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماشین حساب Casio DJ-120 D Calculator ۲,۵۰۰,۰۰۰
ماشین حساب SHARP EL-2135 Calculator ۱,۸۵۰,۰۰۰
ماشین حساب Sharp CS-2130 Calculator ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماشین حساب CASIO Casio DJ-240D Plus ۹۳۸,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-4500PA Calculator ۱۴۰۰,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-5800P Calculator ۳,۲۲۰,۰۰۰
 
نام کالا  قیمت (تومان)
ماشین حساب Casio DJ-240D Calculator ۱,۰۹۴,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-82 MS Calculator ۵۹۰,۰۰۰
ماشین حساب کاسیک مدل DJ-2140TV.XL ۲۶۳,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-991ES PLUS Calculator ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماشین حساب Casio DJ-120 D Calculator ۲,۵۰۰,۰۰۰
ماشین حساب SHARP EL-2135 Calculator ۱,۸۵۰,۰۰۰
ماشین حساب Sharp CS-2130 Calculator ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماشین حساب CASIO Casio DJ-240D Plus ۹۳۸,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-4500PA Calculator ۱۴۰۰,۰۰۰
ماشین حساب Casio FX-5800P Calculator ۳,۲۲۰,۰۰۰

وبگردی

ارسال نظر

 
.