جواب غیر منطقی به خواسته مردم / منتظر ارزانی خودرو نباشید

اقتصاد ۱۰۰- منوچهر منطقی گفت: مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می شود که خودرو ارزان شود.

جواب غیر منطقی به خواسته مردم / منتظر ارزانی خودرو نباشید

وی  در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو ، در آینده وجود دارد، پاسخ داد: "احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد."

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در این رابطه با این اظهارات گفته است: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می شود که خودرو ارزان شود.

به گفته منطقی ، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.

 

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز