مجلس آرشیو
  • دفاع میرتاج الدینی از افزایش سن بازنشستگی

    اقتصاد 100 - حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس شورای اسلام در گفت: افزایش امید به زندگی در سالهای بعد از انقلاب افزایش سن بازنشستگی را ضروری کرده و در دولتهای قبل از این افزایش…

  • اقتصاد 100- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادعای پیشگیری از افزایش قیمت بنزین بندی از لایحه برنامه را حذف کردند که دولت با ارائه آن به دنبال تحقق اجرای عدالت در توزیع یارانه حامل‌های انرژی در طول…

  • اختصاصی اقتصاد۱۰۰/سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توصیح داد

    اقتصاد 100-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که تورم شدید منجربه کاهش قدرت خرید گروه های یارانه بگیرشده بنابراین ضروری است برای جبران،اعتبار بیشتری به دهک ها هدف، برای تامین اقلام…

  • اقتصاد 100- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: تاسفانه سازمان تامین اجتماعی به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی همچنان از مردم براساس قانون قبلی وجوهی را دریافت می‌کند و استدلالش این است که…