خانوارهای تهرانی امکان پس‌انداز را از دست دادند

اقتصاد 100- سهم هزینه‌های جاری در سبد هزینه‌ی تهرانی‌ها به هشتاد درصد رسید.

خانوارهای تهرانی امکان پس‌انداز را از دست دادند

به گزارش اقتصاد100؛ بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از هزینه‌ی زندگی تهرانی‌ها به تامین مسکن اختصاص دارد. به عبارت دیگر خانوارهای تهرانی به طور متوسط 50.8 درصد از هزینه‌هایشان به تامین مسکن اختصاص دارد.

 در عین حال سهم هزینه‌های خوراکی‌ها 22.1 درصد بوده است. به این ترتیب تنها خوراک و مسکن نزدیک به 73 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در اقتصادهای توسعه یافته و نرمال سهم هزینه مسکن چیزی در حدود 25 تا سی درصد است.

سهم هزینه حمل‌ونقل در سبد هزینه تهرانی‌ها 5.1 درصد و سهم هزینه پوشاک و کفش تنها 1.7 درصد است.

 افزایش شدید قیمت مسکن و خوراک سبب شده است سهم هزینه تفریح، آموزش و سرگرمی در سبد هزینه‌ی تهرانی‌ها و خانوارهای ساکن در سایر شهرها دستخوش کاهش شود.

 طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمارا ایران تنها 0.4 درصد از هزینه‌های ایرانی‌ها به بخش تفریح و سرگرمی نیاز دارد. این بدان معناست که فرصت بازیابی و استراحت و ترمیم روحی و روانی و جسمی در خانوارهای تهرانی پایین است. تبعات این وضعیت در فرسودگی و افسردگی و ... قابل ردیابی خواهد بود.

 بالا بودن هزینه‌های جاری سبب می‌شود امکان پس‌انداز برای خرید مسکن، خرید خودرو، بهبود کیفیت زندگی از میان برود .

 تورم بالا البته تداوم این وضعیت را سبب شده و تشدید بحران مذکور را سبب می‌شود.

وبگردی

ارسال نظر

 
.