نصف خودرو‌های عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه به مادران اختصاص یافت

­سخنگوی وزارت صمت گفت نصف خودرو‌های عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دارد.

 نصف خودرو‌های عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه به مادران اختصاص یافت

سخنگوی وزارت صمت گفت: طبق قانون، وزارت صمت ۵۰ درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه پیش فروش خودرو را به مادران مشمول و ۵۰ درصد را به متقاضیان عادی اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان در این طرح به دو صورت (مادران مشمول و افراد عادی) می‌توانند ثبت‌نام کنند افزود: در این طرح، نوبت‌دهی هم به دو شکل است یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌دهی خواهند شد.

قالیباف افزود: به‌طور مثال، اگر ایران‌خودرو در فروردین سال آینده ۶۰ هزار دستگاه تولید کند, ۳۰ هزار دستگاه در قالب طرح جوانی جمعیت برای مادران مشمول، نوبت‌دهی می‌شود بنابراین مادران مشمول، سریعتر به خودرو دست پیدا می‌کنند و ۳۰ هزار خودروی دیگر هم برای افراد عادی نوبت‌دهی خواهد شد به این ترتیب طرح جوانی جمعیت کاملاً در عرضه‌های طرح یکپارچه خودرو رعایت می‌شود.

 

وبگردی

ارسال نظر

 
.