جدول زمان واریز اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در خرداد 1403

اقتصاد100- افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعمال شد و براساس گفته های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معوقات حقوق بازنشستگان که در فروردین ماه پرداخت نشد در خرداد واریز می شود.

جدول زمان واریز اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در خرداد 1403

از این رو حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به همراه ما به التفاوت واریز خواهد شد.

تعدادی از مخاطبان اینتیتر در بخش نظرات خبر داده اند که ما به التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی بر روی فیش حقوقی خرداد ماه اعمال نشده است، به همین دلیل اعلام کرده اند که این ماه ما بخ التفاوت را دریافت نخواهند کرد.

پس از بررسی های انجام شده و پرسش از تعدادی از بازنشستگان مشخص شد که طبق روال هر سال ما به التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی بر روی فیش حقوقی خرداد نمایش داده نمی شود و به صورت جداگانه در همین ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

بر این اساس بازنشستگان گرامی نگران نباشند و با توجه به اعلام مسئولین حتما این ماه ما به التفاوت حقوق فروردین را دریافت خواهند کرد.
نام حرف     تاریخ پرداخت
آ،ا     ۱۴۰۳/۳/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر     ۱۴۰۳/۳/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر     ۱۴۰۳/۳/۲۲
ب     ۱۴۰۳/۳/۲۳
پ، ت، ث     ۱۴۰۳/۳/۲۴
چ، ج، ژ، ص     ۱۴۰۳/۳/۲۵
ض، ز، ف     ۱۴۰۳/۳/۲۶
ح، همکاران بازنشسته     ۱۴۰۳/۳/۲۷
ق، س، ر     ۱۴۰۳/۳/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات     ۱۴۰۳/۳/۲۹
ط،ظ،خ     ۱۴۰۳/۳/۲۹
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک،د،ش     ۱۴۰۳/۳/۳۰
ع،ن،م، بنیاد شهید     ۱۴۰۳/۳/۳۱

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما