نتایج جستجو :

 • قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 1 مرداد 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 در بازار 1,765 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.84 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,780 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 24 تیر 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 24 تیر 1403 در بازار 1,795 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) افزایش داشته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,790 تومان معامله می شد

  |
 • قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 23 تیر 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 23 تیر 1403 در بازار 1,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,810 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز شنبه 2 تیر 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 2 تیر 1403 در بازار 1,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,850 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز سه شنبه 22 خرداد 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 22 خرداد 1403 در بازار 1,855 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,860 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز دوشنبه 21 خرداد 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 21 خرداد 1403 در بازار 1,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,870 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز سه شنبه 15 خرداد 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 15 خرداد 1403 در بازار 1,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (1.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,890 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز دوشنبه 7 خرداد 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 7 خرداد 1403 در بازار 1,825 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,820 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403 در بازار 1,845 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0.00 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,845 تومان معامله می شد.

  |
 • قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

  اقتصاد ۱۰۰- قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 در بازار 1,880 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه روز گذشته با قیمت 1,885 تومان معامله می شد.

  |