دولت ایران چه تعداد کارمند دارد؟ / نمودار

در حالی که بیش از سه دهه از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و تلاش برای کوچک شدن دولت سپری می‌شود، تعداد کارکنان دولت روندی افزایشی را تجربه کرده است.

دولت ایران چه تعداد کارمند دارد؟ / نمودار

 به گزارش اقتصاد 100، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط اعلام کرده است تعداد کارکنان دولت در سال 1368، در حدود یک میلیون و 713 هزار و 520 نفر بوده است که در سال 1400 به دو میلیون و 134 هزار و 783 نفر افزایش یافته است.

 بر این اساس باید در نظر داشت که سال 1368 نقطه آغازین اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور بوده است. بررسی آمارهای ارائه شده اما نشان از آن دارد حداقل در حوزه‌ی کارکنان دولت روند حاکم بر فضای اداری، روندی افزایشی بوده است.

در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید دارد داده‌های آماری کشور با آمار ارائه شده توسط سازمان اداری و استخدامی دارای تعارضات فراوان است. سازمان اداری و استخدامی سالنامه آماری دستگاه‌های اجرایی را ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه در سالنامه آماری کشور تعداد کارکنان دولت دو میلیون و 134 هزار  و 783 نفر درج شده است. در حالی که در سالنامه آماری دستگاه‌های اجرایی این کمیت دو میلیون و 216 هزار و 913 نفر درج شده است. در این گزارش اما به منظور وحدت رویه و استفاده از داده‌های سنوات پیشین از اطلاعات مندرج در سالنامه‌های آماری کشور استفاده شده است. نمودار زیر دربردارنده تعداد کارکنان دولت در فاصله‌ی سال‌های 1357 تا 1400 است .

765

وبگردی

ارسال نظر

 
نظرسنجی

حادثه سوءقصد به ترامپ، رای او را بالاتر می‌برد؟

.

اخبار سلامت

سینما در سینما