ببینید / آمار عجیب از ساعت کاری رزیدنت‌ها در مراکز درمانی

اقتصاد ۱۰۰- رئیس نظام پزشکی: دستیاران پزشکان ۲ برابر یک کارگر کار می کنند، حقوق کمک هزینه ای دریافت می کنند!

ببینید / آمار عجیب از ساعت کاری رزیدنت‌ها در مراکز درمانی

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما