فطریه امسال از سوی رهبر انقلاب اعلام شد

اقتصاد۱۰۰- میزان فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد.

فطریه امسال از سوی رهبر انقلاب اعلام شد

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال 1445 را به شرح زیر اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر 65 هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر 180 هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، به این شرح است:

 • یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان
 • یک ماه روزه: چهار میلیون تومان
 • کفاره یک روز روزه عمد: 960 هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)
 • کفاره یک روز روزه عذر: 16 هزار تومان (شانزده هزار تومان)
 • حداقل فطریه هر نفر: 65 هزار تومان (گندم)
 • کفاره عهد برای هر مورد (اطعام 60 فقیر): 960 هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)
 • کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام 10 فقیر): 160 هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)
 • یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان
 • قربانی: نه میلیون تومان
 • عقیقه: نه میلیون تومان

  همچنین شماره کارت و حساب برای واریز وجوهات به این شرح اعلام شده است:

  شماره حساب (خمس): 0105227087001

  شماره کارت (خمس): 6037991899511673

  شماره شبا (خمس): 550170000000105227087001

  شماره کارت (کفاره): 4٣٩٣-5� � � -٩٩٧٧-6� ٣٧

  شماره کارت (مظالم): 44� ١-5� � � -٩٩٧٧-6� ٣٧

  درگاه اینترنتی پرداخت وجوهات:

  https://www.leader.ir/fa/monies

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما