فوری؛ جرایم جدید رانندگی اعلام شد / جریمه رانندگی در حالت مستی چه قدر است؟

اقتصاد ۱۰۰- تردد با خودروی دارای نقص فنی 75 هزار تومان جریمه ، 3 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 6 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در پی دارد

فوری؛ جرایم جدید رانندگی اعلام شد / جریمه رانندگی در حالت مستی چه قدر است؟

سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص بندهای 10 تا 15 جدول تخلفات حادثه ساز گفت: پلیس به برخی از تخلفات مانند تخلفات حادثه ساز علاوه بر اعمال قانون نمره منفی نیز می دهد . این نمره پلیس نمره ای ایجابی است و راننده متخلف را به سمت و سویی می برد که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت نماید .  

وی افزود : عبور وسایل نقلیه از پیاده رو نیز یکی دیگر از تخلفات حادثه ساز می باشد که پلیس بارها در خصوص عدم انجام این تخلف به رانندگان هشدار داده است .

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : برای تخلف عبور از پیاده رو مبلغ 65 هزار تومان جریمه و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 7 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .

سرهنگ کشیر افزود : مورد بعدی در جدول تخلفات حادثه ساز ، عدم رعایت حق تقدم است که بیشترین تصادفات را نیز در این بخش به خود اختصاص می دهد و برای آن 50 هزار تومان جریمه و 4 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 6 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .

وی گفت : دور زدن در محل ممنوع نیز از دیگر تخلفات حادثه ساز می باشد که قانونگذار برای آن هم اعمال قانون و هم نمره منفی در نظر گرفته است که مبلغ 75 هزار تومان جریمه و برای آن 3 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت : استفاده از تلفن همراه که یکی از مهم ترین آسیب ها را در حین رانندگی به رانندگان می زند نیز از جمله تخلفات حادثه ساز است که اگر در سرعت بالای 60 کیلومتر در ساعت باشد 100 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .

سرهنگ کشیر افزود : تردد با خودرویی که دارای نقص فنی می باشد نیز 75 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 6 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی اعمال خواهد شد .

75 هزاتومان جریمه تردد با خودروی دارای نقص فنی
 

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز