کشت و صنعت و دامپروری پارس
کشت و صنعت و دامپروری پارس
 • بمنظور بهره‌برداری مطلوب از ۹۰هزار هکتار اراضی زیر شبکه، ۶۳۴۰۰ هکتار بعهده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گذارده شد که بیش از ۱۸۰۰۰ هکتار از اراضی فوق‌الذکر که در جنوب شبکه اصلی قرار داشت، می‌بایستی از طریق پمپاژ آب از کانال و توزیع آن در اراضی بالادست با استفاده از تکنولوژی نوین که اجباراً نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی داشت به زیرکشت برده می‌شد. لذا پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ضرورت تأسیس شرکت ملی کشت و صنعت و دامپـروری پـارس بعنوان راه حـل مناسب و ضــروری برای بهره برداری از اراضی عمران نشده کشت و صنعت مغان انتخاب گردید.

  • موسسین :

  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در اواخر سال ۱۳۶۶ با مشارکت بانک ملی ایران با نسبت ۵۱% سهام و شـرکت سهامی کشت و صنعت و دامپــروری مغـان با ۴۹% سهام و با سرمایه اولیه حدود ۵۳ میلیارد ریال {۲۷ میلیارد  ریال بصورت آورده نقدی بانک ملی ایران و ۲۶ میلیارد ریال دیگر بصورت آورده غیر نقدی «ارزش زمین» توسط شرکت مغان} و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۶ تحت شماره ۱۵۷ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان گرمی به ثبت رسیده و فعالیت خود را در مساحت ۱۸۰۶۴ هکتار آغاز نمود. مرکز اصلی شرکت در شهرستان پارس آباد استان اردبیل می باشد.

  • حوزه فعالیت شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس:

  ۱- افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی و ایجاد سودآوری حداکثری برای سهامداران،

  ۲- تلاش در افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای،

  ۳- افزایش تولید در واحد سطح با استفاده از تکنولوژیهای نوین زراعی از جمله مصرف بهینه کود و آب و عملیات مناسب خاک ورزی و کاهش هزینه‌های سربار تولید،

  ۴- ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات زراعی، دامی، باغی و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه و کشور با همکاری شرکتهای بین المللی در ابعاد مختلف تأمین مالی، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و تمرکز بر صادرات و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت تولید بذور هیبرید.

  • مشخصات جغرافیایی شرکت و گستره فعالیت:

  زمینهای‌شرکت‌پارس‌بین‌دوعرض‌شمالی ۳۹ درجه ۲۶ دقیقه و۳۹ درجه ۳۲ دقیقه قرار دارد و طول شرقی آن نیز بین ۴۷ درجه ۳۸ دقیقه و ۴۸ درجـه ۱۰ دقیقـه واقع است. طول شرقی –  غـربی این سـرزمین ۳/۴۷ کیلومتر است اما عرض آن یکنواخت نبوده و بین ۶۰ متر تا ۷/۱۰ کیلومتر متغیر است. ارتفاع این محدوده بین ۹۰ الی ۲۳۰ متر بالاتر از سطح دریا می‌باشد.

  بنابراین اراضی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در بالادست تراس قرار گرفته است ولی بدلیل اختلاف ارتفاع بین تراس اول و دوم، امکان انتقال آب بطریقه ثقلی بـرای آبیاری اراضی شرکت پارس وجود ندارد بنابراین برای آبیاری اراضی، راهی جز پمپاژ آب از کانال اصلی به اراضی شرکت پارس وجود ندارد. بهمین منظور، آب را وارد ایستگاههای پمپاژ (تلمبه خانه) نموده و از آنجا توسط الکتروموتورها و پمپ‌های سانتریفوژ به لوله انتقال آب منتقل و بالاخره به نقطه‌ای بلند در اراضی شرکت می‌رسانند و از آنجا توسط کانالهای مخصوصی که شبکه انهار نامیده می‌شوند بطرف اراضی قابل آبیاری محدوده‌های مختلف، هدایت می‌نماید.

  • موضوع فعالیت شرکت:

  عبارتست از تهیه و اجرای طرحهای مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه‌ای و غیره که برای نیل به این اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می‌باشد :

  الف) ایجاد مرکز تحقیقات و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقی و تولید بذر و نهال و بکار بردن روش های جدید علمی و فنی بمنظور بهره‌وری بیشتر و بهتر.

  ب) ایجاد تأسیسات و صنایع لازم جهت تولید، تبدیل، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غیره بشرح بالا.

  ج) سرمایه گذاری و مشارکت متقابل در موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و موسسات آموزشی و پژوهشی در حدود و مقررات مربوطه.

  د) انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و همچنین واردات و صادرات که برای تأمین منافع شرکت ضروری بوده و بصرفه و صلاح آن باشد.