کشاورزی و دامپروری مگسال
کشاورزی و دامپروری مگسال
 • شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ):

  در سال 1349 تاسیس و در سال 1352 فعالیت خویش را در زمینه کشاورزی و دامپروری آغاز نموده است و اولین شرکت در زمینه فعالیت کشاورزی و دامپروری در سطح کشور می باشد که توانسته است وارد بازار بورس و اوراق بهادار گردد.

  شرکت مگسال ( سهامی عام ) با بکارگیری دانش و تئوریهای علمی و نوین روز یکی از شرکت های موفق و مطرح در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامپروری می باشد.

  بخش دامپروری:

  شرکت مگسال با تعداد 5500 راس دام در زمینه تولید شیر خام ممتاز، گاو شیری و تلیسه اصیل نژاد هلشتاین، گوساله نر پرواری و اصلاح نژاد (رجیستر) فعالیت می نماید. این بخش با بهره گیری از فناوریهای پیشرفته و بکارگیری روشهای جدید مدیریتی توانسته است به پیشرفت بسیار مناسبی در بهبود ژنتیک، پرورش دام و تولید محصولات با کیفیت برتر دست یابد.

  اهم تولیدات دام پروری:

  تعداد دام    5500    راس

  متوسط تعداد دام مولد    2800    راس

  متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو    40    کیلوگرم

  تولید روزانه شیر    100    تن

  تولید سالانه شیر    35000    تن

  تولید گوشت قرمز    300    تن

  تولید تلیسه آبستن نژاد هلشتاین    1400    راس

  تولید گوساله نر پرواری    1400    راس

  بخش کشاورزی:

  شرکت مگسال (سهامی عام) با در اختیار داشتن یک هزار هکتار اراضی زراعی مناسب در زمینه تولید انواع محصولات با اهمیت کشاورزی نظیر گندم و کلزای بذری و غیر بذری، چغندر قند، جو، نباتات علوفه ای و پسته خشک فعالیت دارد. بخش کشاورزی با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار توانسته است با ارتقاء بهره وری از منابع آب و خاک، کیفیت و راندمان محصولات تولیدی خویش را بهبود بخشد.

  اهم تولیدات زراعی:

  نوع محصول    تولید سالانه (تن)    عملکرد در هکتار (تن)

  گندم ( بذری و غیر بذری )    2000    8

  کلزا ( بذری و غیر بذری )    600    5/4

  جو    1500    5/7

  چغندرقند    3500    100

  ذرت سیلویی    25000    80

  یونجه خشک    2700    15

  پسته خشک    22    3