قیمت برخی از روغن موتور‌های خودرو در ۲۴ اسفند + جدول

در این خبر به بررسی قیمت برخی انواع روغن موتور در بازار پرداختیم.

قیمت برخی از روغن موتور‌های خودرو در ۲۴ اسفند + جدول
فهرست قیمت برخی از انواع روغن موتور موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا 

قیمت (تومان)

بهران روغن موتور ۴ لیتری بهران- سوپر پیشتاز 40-10-نیمه سنتتیک

۳۸۵,۰۰۰

روغن موتور اسپیدی سوپر پاور ۴لیتری SL 10W40

۳۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو کاسترول مدل Magnatec ظرفیت ۴ لیتری 10W40

۵۸۹,۰۰۰

روغن موتور خودرو الف مدل Evolution ۴۰۰ حجم ۴ لیتر

۶۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول ریسینگ، ۴ لیتری SL 10W40

۳۸۰,۰۰۰

روغن موتور بهتام۴لیتری Renovation SL10W40 (elf سابق)

۴۷۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول مدل Racing حجم 5 لیتر

۴۷۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Super Power 20W-50 ظرفیت 4 لیتر

۳۳۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Power 10W-40 ظرفیت 4 لیتر

۳۷۰,۰۰۰

نام کالا 

قیمت (تومان)

بهران روغن موتور ۴ لیتری بهران- سوپر پیشتاز 40-10-نیمه سنتتیک

۳۸۵,۰۰۰

روغن موتور اسپیدی سوپر پاور ۴لیتری SL 10W40

۳۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو کاسترول مدل Magnatec ظرفیت ۴ لیتری 10W40

۵۸۹,۰۰۰

روغن موتور خودرو الف مدل Evolution ۴۰۰ حجم ۴ لیتر

۶۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول ریسینگ، ۴ لیتری SL 10W40

۳۸۰,۰۰۰

روغن موتور بهتام۴لیتری Renovation SL10W40 (elf سابق)

۴۷۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول مدل Racing حجم 5 لیتر

۴۷۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Super Power 20W-50 ظرفیت 4 لیتر

۳۳۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Power 10W-40 ظرفیت 4 لیتر

۳۷۰,۰۰۰

نام کالا 

قیمت (تومان)

بهران روغن موتور ۴ لیتری بهران- سوپر پیشتاز 40-10-نیمه سنتتیک

۳۸۵,۰۰۰

روغن موتور اسپیدی سوپر پاور ۴لیتری SL 10W40

۳۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو کاسترول مدل Magnatec ظرفیت ۴ لیتری 10W40

۵۸۹,۰۰۰

روغن موتور خودرو الف مدل Evolution ۴۰۰ حجم ۴ لیتر

۶۹۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول ریسینگ، ۴ لیتری SL 10W40

۳۸۰,۰۰۰

روغن موتور بهتام۴لیتری Renovation SL10W40 (elf سابق)

۴۷۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو ایرانول مدل Racing حجم 5 لیتر

۴۷۵,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Super Power 20W-50 ظرفیت 4 لیتر

۳۳۰,۰۰۰

روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Power 10W-40 ظرفیت 4 لیتر

۳۷۰,۰۰۰

وبگردی

ارسال نظر

 
.