رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان عنوان کرد: استفاده بیش از ۴ هزار قلم کالا در عملیات اورهال خرداد ماه پالایشگاه اصفهان/ شهریورماه دومین مرحله اورهال در پالایشگاه اصفهان انجام میشود رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان درباره اقدامات انجام شده درطرح اورهال خرداد ماه امسال گفت: طرح اورهال نیمه اول امسال شامل واحد هایی چون آیزوماکس۲،گوگرد سازی،مشعل۲،بویلر های E-C-B (آب ،برق و بخار) بوده است. مهندس مهدی نجمی، با اشاره به اینکه طرح اورهال واحد گوگرد سازی در مدت زمان ۲۲ روز پایان یافت افزود: در این طرح اقدامات شاخصی چون ، تعویض بویلر۹۰۱،تعویض کابل های نگهدارنده زباله سوز،ترمیم بدنه دودکش زباله سوزبه همراه اجرای ۱۰ هزار متر مکعب داربست بندی و عایق بندی و تعویض عایق این تجهیز انجام شد . وی با اشاره به اینکه در اقدامی جهادی و با تلاش کارکنان اورهال بویلر های E-C-B (آب ،برق و بخار) در مدت زمان ۲۱ روز به پایان رسید افزود: بخش اصلی اورهال امسال متعلق به واحد آیزوماکس درپالایشگاه اصفهان بود که شامل دو قسمت کم فشار و فشار بالا بود که عملیات اورهال در هر یک از این بخش ها به ترتیب ۱۸ و۱۷ روز به پایان رسید. مهندس نجمی، با اشاره به اینکه مهترین بخش تعمیرات در واحد آیزوماکس مربوط به بازسازی بستر ۴ یکی از راکتورها برای اولین بار بود تصریح کرد: ترمیم مبدل های فشار بالا، اجرای ۸۱ پروژه بهبود مهندسی، اجرای بیش از ۲۷۰ دستور کاربازرسی فنی ،ترمیم فلنج های خروجی راکتورها ،تعمیروتنظیم بیش از ۸۰۰ عدد شیرآلات ،شارژ راکتورها به صورت DENSE LOADING ( تراکم بالا)، بازرسی راکتورها و مبدل های فشار بالا با روش های پیشرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد. وی به این مطلب نیز اشاره کرد:در عملیات اورهال که در خرداد ماه امسال در پالایشگاه اصفهان بعد از ۳ سال انجام شد ۲۸۰۰ نفر نیروحضور داشتند که ۱۲۰۰ نفر نیروی جذب موقت و مابقی از کارکنان پالایشگاه اصفهان بودند. رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان ادامه داد:عملیات اورهال در پالایشگاه اصفهان به صورت ۲۴ ساعته انجام شد که با فعالیت بیش از یک میلیون نفر ساعت با موفقیت به پایان رسید. مهندس نجمی، با اشاره به اینکه در عملیات اورهال واحد آیزوماکس خرداد ماه امسال بیش از ۴ هزار قلم کالا استفاده گردید افزود: در پالایشگاه اصفهان عملیات اورهال هر ۳ سال یکبار انجام میشود که با این کار قابلیت اطمینان تجهیزات بالا رفته و تولید پایدار تضمین میشود. وی در رابطه با دیگر عملیات اورهال که قرار است در سال جاری در پالایشگاه اصفهان به مرحله اجرا برسد خبرداد: دومین مرحله اورهال در پالایشگاه اصفهان در شهریورماه و نیمه دوم سال خواهد بود که واحد های تقطیر و گاز مایع شماره ۳ و مجتمع بنزین سازی را شامل میشود. رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان ادامه داد: در این طرح نیز بیش از ۳۵۰۰هزار نفر نیرو به کار گیری خواهند شد که حدود۲ هزار نفر از این نیرو ها جذب موقت خواهند بود. منبع: روابط عمومی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

استفاده بیش از ۴ هزار قلم کالا در عملیات اورهال خرداد ماه پالایشگاه اصفهان/ شهریورماه دومین مرحله اورهال در پالایشگاه اصفهان انجام میشود

اقتصاد100- رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان درباره اقدامات انجام شده درطرح اورهال خرداد ماه امسال گفت: طرح اورهال نیمه اول امسال شامل واحد هایی چون آیزوماکس۲،گوگرد سازی،مشعل۲،بویلر های E-C-B (آب ،برق و بخار) بوده است.

استفاده بیش از ۴ هزار قلم کالا در عملیات اورهال خرداد ماه پالایشگاه اصفهان/ شهریورماه دومین مرحله اورهال در پالایشگاه اصفهان انجام میشود

مهندس مهدی نجمی، با اشاره به اینکه طرح اورهال واحد گوگرد سازی در مدت زمان ۲۲ روز پایان یافت افزود: در این طرح اقدامات شاخصی چون ، تعویض بویلر۹۰۱،تعویض کابل های نگهدارنده زباله سوز، ترمیم بدنه دودکش زباله سوزبه همراه اجرای  ۱۰ هزار متر مکعب داربست بندی و عایق بندی و تعویض عایق این تجهیز انجام شد .

وی با اشاره به اینکه در اقدامی جهادی و با تلاش کارکنان اورهال بویلر های E-C-B (آب ،برق و بخار) در مدت زمان ۲۱ روز به پایان رسید افزود: بخش اصلی اورهال امسال متعلق به واحد آیزوماکس درپالایشگاه اصفهان بود که شامل دو قسمت کم فشار و فشار بالا بود که عملیات اورهال در هر یک از این بخش ها به ترتیب ۱۸ و۱۷ روز به پایان رسید.

مهندس نجمی، با اشاره به اینکه مهترین بخش تعمیرات در واحد آیزوماکس مربوط به بازسازی بستر ۴ یکی از راکتورها برای اولین بار بود تصریح کرد: ترمیم مبدل های فشار بالا، اجرای ۸۱ پروژه بهبود مهندسی، اجرای بیش از ۲۷۰ دستور کاربازرسی فنی، ترمیم فلنج های خروجی راکتورها ،تعمیروتنظیم بیش از ۸۰۰ عدد شیرآلات ، شارژ راکتورها به صورت DENSE LOADING ( تراکم بالا)، بازرسی راکتورها و مبدل های فشار بالا با روش های پیشرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد:در عملیات اورهال که در خرداد ماه امسال در پالایشگاه اصفهان بعد از ۳ سال انجام شد ۲۸۰۰ نفر نیروحضور داشتند که ۱۲۰۰ نفر نیروی جذب موقت و مابقی از کارکنان پالایشگاه اصفهان بودند.

رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان ادامه داد:عملیات اورهال در پالایشگاه اصفهان به صورت ۲۴ ساعته انجام شد که با فعالیت بیش از یک میلیون نفر ساعت با موفقیت به پایان رسید.

مهندس نجمی،  با اشاره به اینکه در عملیات اورهال واحد آیزوماکس خرداد ماه امسال بیش از ۴ هزار قلم کالا استفاده گردید افزود: در پالایشگاه اصفهان عملیات اورهال هر ۳ سال یکبار انجام میشود که با این کار قابلیت اطمینان تجهیزات بالا رفته و تولید پایدار تضمین میشود.

وی در رابطه با دیگر عملیات اورهال که قرار است در سال جاری در پالایشگاه اصفهان به مرحله اجرا برسد خبرداد: دومین مرحله اورهال در پالایشگاه اصفهان در شهریورماه و نیمه دوم سال خواهد بود که واحد های تقطیر و گاز مایع شماره ۳ و مجتمع بنزین سازی را شامل میشود.

رئیس برنامه ریزی، کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان ادامه داد: در این طرح نیز بیش از ۳۵۰۰هزار نفر نیرو به کار گیری خواهند شد که حدود۲ هزار نفر از این نیرو ها جذب موقت خواهند بود.

منبع: روابط عمومی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

وبگردی

ارسال نظر

 
نظرسنجی

حادثه سوءقصد به ترامپ، رای او را بالاتر می‌برد؟

.

اخبار سلامت

سینما در سینما