از ۶خرداد درقالب حرکت جهادی در پالایشگاه اصفهان رقم خورد؛

آغازعملیات اورهال واحد های ایزوماکس،گوگرد سازی،مشعل شماره۲ وبویلرE در هلدینگ پترو پالایش اصفهان

اقتصاد100- مدیر نگهداری و تعمیرات هلدینگ پترو پالایش اصفهان درباره عملیات اورهال واحد های ایزوماکس،گوگرد سازی،مشعل شماره۲ وبویلرE در پالایشگاه اصفهان گفت: بستن این واحد ها از ۶خرداد ماه شروع خواهد شد.

آغازعملیات اورهال واحد های ایزوماکس،گوگرد سازی،مشعل شماره۲ وبویلرE در هلدینگ پترو پالایش اصفهان

مهندس علیرضا قزوینی زاده، درگفتگو با خبرنگار واحد رسانه روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پترو پالایش اصفهان با اشاره به اینکه اصلی ترین واحدی که در بحث تعمیرات اساسی مورد نظر است بخش ایزوماکس است افزود:طبق برنامه ریزی انجام شده و دستور مدیر عامل محترم هلدینگ  تعمیرات اساسی دراین واحد ۲۲روز تعمیراتی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی در واحدگوگرد سازی ۱۴روز و در بویلرE  به مدت ۲۵روزخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برای انجام این تعمیرات ۱۲۰۰نفر نیروی مستقیم و ۱۰۰۰نفر نیروی جذب اورهال از طریق پیمانکار جدب ومشغول به کارمیشوند تاکید کرد:عملیات اورهال دراین واحد ها بدون هیچ گونه وقفه درکارهای روزانه پالایشگاه انجام میشود.

مهندس قزوینی زاده، با اشاره به اینکه در واحد آیزوماکس قرار است عملیات مهمی انجام شود افزود:دربستر ۴ راکتور ۶۳۰ واحد آیزوماکس تعمیرات اساسی انجام خواهد شد بدون اینکه بسترهای ۱-۲-۳این راکتور باز شود واین مسئله فعالیت مهمی خواهد بود.

مدیر نگهداری و تعمیرات هلدینگ پترو پالایش اصفهان ،با اشاره به اینکه با انجام تعمیرات اساسی درپالایشگاه اصفهان همه کارها و اقدامات پالایشگاه بدون وقفه ادامه خواهد یافت افزود:در هر سه واحد ایزوماکس،گوگرد سازی،مشعل شماره۲ وبویلرE اقدامات به صورت همزمان انجام میشود .

وی ادامه داد:براساس بازرسی های انجام شده انجام عملیات تعمیرات اساسی در واحد های کاتالیستی هر سه سال یکبار انجام میشود گفت:آخرین تعمیرات اساسی دراین واحدها در سال ۱۴۰۰انجام شده است.

مهندس قزوینی زاده بیان داشت:عملیات اورهال و تعمیرات اساسی در راستای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته و حوادث غیر قابل پیش بینی درواحدها انجام میشود که بعدازانجام این تعمیرات تا ۳سال آینده دیگر نیازی به اورهال نمودن این واحد ها نیست و این واحدها بدون وقفه می توانند به کارخود ادامه دهند.

وی تصریح کرد:امسال تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده در انتهای تابستان برای کل مجتمع بنزین سازی و تقطیر ۳در نیمه دوم شهریورماه انجام خواهد شد.

مدیر نگهداری و تعمیرات هلدینگ پترو پالایش اصفهان افزود:به غیر از عملیات تعمیرات اساسی واحدها ما در طول سال تعمیر تجهیزات در بخش کمپرسورها و بویلرها و… را بدون بستن واحد ها انجام می دهیم و خوشبختانه همه این عملیات ها با موفقیت به پایان رسیده است.

منبع:روابط عمومی هلدینگ پترو پالایش اصفهان

وبگردی

ارسال نظر

 
نظرسنجی

به نظر شما کدام کاندیدا در نخستین مناظره بهتر درخشید؟

.

اخبار سلامت

سینما در سینما