فیلم منفور خوشحالی عبدالکریم حسن در بازی قطر بر ایران / دل مردم خون شد!

اقتصاد100- فیلمی از خوشحالی عبدالکریم حسن در بازی قطر بر ایران منتشر شد که داغ دل ایرانی ها را تازه کرد.

فیلم منفور خوشحالی عبدالکریم حسن در بازی قطر بر ایران / دل مردم خون شد!

به گزارش گروه اقتصاد ورزش، عبدالکریم حسن در بین نیمه بازی ایران و قطر ویدئویی با خنده و شوخی با عنوان تحلیل سریع بین دو نیمه منتشر کرد.

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز