جزئیات استفاده از پساب در شهرهای مختلف کشور

عیسی بزرگ زاده گفت: در بخش‌هایی از کشور استفاده از پساب عملیاتی شده و توسعه استفاده از پساب و پروژه‌های زیرساختی مربوط در اولویت قرار دارد.

جزئیات استفاده از پساب در شهرهای مختلف کشور

به گزارش اقتصاد100، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور گفت: پساب و آب نامتعارف، سهم مناسبی را در نقشه آب کشور دارد و چه پروژه‌های جمع آوری فاضلاب و ایجاد تصفیه خانه و چه پروژه‌های استفاده از پساب تا پساب به مناطق مورد مصرف و صنایع پر آب برسانیم همگی در دستور کار هستند و در نقشه راه آب کشور دیده شده است.

او افزود: ایجاد بازار پساب در بورس فقط یکی از روش‌هایی است که سراغ پساب خواهیم رفت و در گذشته نیز به سراغ روش‌هایی مانند بیع متقابل رفته بودیم. همچنین در قانون بودجه امسال بند «ع» تبصره ۸ که به نوعی در برنامه هفتم به آن اشاره شده ظرفیت دیگری برای استفاده از پساب است و به طور کلی قوانین بودجه سنواتی به استفاده ظرفیت پساب‌ها تاکید دارند. در بخش‌هایی از کشور استفاده از پساب عملیاتی شده و امسال هم در دستور کار است و همینطور که پیش می‌رویم استفاده از پساب توسعه بیشتری خواهد یافت.

بزرگ زاده ادامه داد: یکی دیگر از اهداف استفاده از پساب، اهداف محیط زیستی و تقویت آبخوان‌ها در طرح تعادل بخشی است که نباید از آن ها غافل شویم.

وبگردی

ارسال نظر

 

نظرسنجی

به توجه به لایحه افزایش یک روز به تعطیلات هفتگی ، با کدام گزینه موافقید؟

.

اخبار سلامت

سینما در سینما