نمایشگاه بین المللی اصفهان
نمایشگاه بین المللی اصفهان
  • «ویترین صنایع و خدمات نصف جهان»

    شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان فعالیت خود را در سال 1372 آغاز نمود و به لطف الهی تاکنون روند رو به رشدی را با سرعت قابل توجهی دنبال کرده است. شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان رسالت خویش را برگزاری نمایشگاه با موضوعات متعدد و متنوع و با هدف اصلی ایجاد بستر اقتصادی مناسب، رقابت سالم، شناسایی واحدهای برتر و ایجاد ارتباط بین اعضای مجموعه‌های مختلف صنعتی، فرهنگی، هنری، خدماتی و.. قرار داده است.

     

آخرین اخبار