اختصاصی اقتصاد 100/نماینده خاش:

مشکل اقتصادی جامعه را حل کنید، امید خودش به خانه مردم می آید

اقتصاد 100-نماینده مجلس دوازدهم گفت: اگر مساله اقتصاد حل شود آرامش به خانه مردم باز خواهد گشت وامید به زندگی ، تلاش و کوشش برای جامعه فراهم می شود.

 مشکل اقتصادی جامعه را حل کنید،  امید خودش به خانه مردم می آید

علی کرد نماینده خاش در مجلس دوازدهم افزود: امیدواریم مجلس بتواند مطالبات ودرخواست مردم را با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آن بر اساس قانون اساسی داشته و اجرای برنامه هفتم توسعه و سند چشم انداز کشور را مد نظر قرار دهد.

وی تاکید کرد:اولین اولویت مجلس دوازدهم بحث اقتصاد، تنظیم بازار وثبات ارز است که اثر بخشی زیادی درمسایل روز، سفره ومعیشت مردم دارد.

این نماینده دوره دوازدهم مجلس گفت: بحث مهم دیگر ایجاد همدلی، همگرایی و وحدت میان نمایندگان است.

علی کرد درخصوص ویژگی رئیس جمهور دولت چهاردهم افزود:امیدواریم کسانی درصحنه رقابت حاضر می شوند که ویژگی و قامت یک رئیس جمهور تمام عیار و کامل را داشته باشند.

وی تاکید کرد:برنامه هایی که در مناظره ها مطرح می شود وحدت گرایانه باشد تا بتواند با مجلس و قوای سه گانه همگرا باشد و تحت فرامین مقام معظم رهبری ،همگام با شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است اولین قدم های رئیس جمهور برداشته شود و سپس برای کنترل گرانی،تنظیم بازار وحمایت ازتولیدات داخلی ،سفره مردم و ثبات ارز تلاش کند.

 

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما