چرا باید هنگام ازدواج حلقه را در دست چپ انداخت ؟ / فلسفه رگ عشق چیست؟

طلا و جواهر اقتصاد 100: شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که چرا حلقه ازدواج را در دست چپ باید انداخت؟ آیا فلسفه ی خاصی پشت این است؟ باید بگوییم که بله قطعا فلسفه ای پشت این است که نیاکان ما همگی انگشتر حلقه خود را در دست چپ خود می انداختند!

چرا باید هنگام ازدواج حلقه را در دست چپ انداخت ؟ / فلسفه رگ عشق چیست؟

چرا حلقه ازدواج را در دست چپ می اندازند؟

در مطلبی تفاوت‌ انگشتر نشان و حلقه نامزدی را تشریح کردیم و گفتیم هر انگشتر را در کدام انگشت می اندازند اما در این محتوا قصد داریم تا معنا و مفهوم انداختن انگشتر حلقه ازدواج را در دست چپ را توضیح دهیم و به چرایی آن پاسخ دهیم .

اگر به تاریخچه 5000 هزار ساله ی حلقه نامزدی نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که جایگاه آن در دست تغییری نکرده است و هم چنان در انگشت چهارم دست چپ می باشد و بسیاری از کشور ها از جمله ایران رسم بر این ست که بعد از ازدواج نیز انگشتر در انگشت چهارم دست چپ انداخته شود .

از آنجایی که انداختن حلقه ی ازدواج به انگشت یکی از رسومات در اکثر کشور ها بوده بوده و رایج است ، و امروزه بسیار مدرن تر شده ، عده ای از این افراد انگشتر یا حلقه ی ازدواج خود را بر انگشت چهارم دست چپ انداخته و عده ای تا قبل از ازدواج و به عبارتی در دوران نامزدی و پیش از ازدواج آن را در انگشت چهارم دست راست می اندازند .

فلسفه ی انداختن حلقه ازدواج در دست چپ

حلقه ی ازدواج نشانگر تعهد و همدلی میان زن و مرد بوده و به دلیل دایره ای بودن شکل این حلقه ، معنای همیشگی ، پایدار و بی نهایت را هم می تواند به خود بگیرد .

در برخی نوشته ها که از ایام قدیم بر جای مانده است ، ذکر شده که زنان به نشانه ی احترام و تکریم دانستن همسر خود حلقه ی ازدواج را بر دست چپ‌ می انداختن ، با این تفاوت که در آن زمان مردان حلقه به دست نمی کردند .

فلسفه ی رگ عشق

اما مطلب اصلی در رابطه با رگ عشق این است که رومی ها و مصری ها در دوران باستان ، بر این باور بودند که یک سیاهرگ در انگشت چهارم دست چپ وجود دارد که مستقیما به قلب متصل می شود ، که آن را Vena Amoris به معنی  ” رگ عشق ” نامیدند و این انگشت را نماد قلب در بین انگشتان می دانستند و انداختن انگشتر در این انگشت به معنی تسخیر قلب توسط یار بعد از ازدواج است .

فلسفه ی دست غالب :

در برخی منابع قدیمی گفته شده که در ابتدا دست راست برای انداختن حلقه بود که بود زنان با تغییر دستی که حلقه ی ازدواج از دست راست (دست غالب) به دست چپ (دست غیر غالب) به یک نشانه بدل شد که زنان با استفاده از آن احترام خود نسبت به همسرشان را ابراز می کردند (مردان در آن زمان حلقه ازدواج به دست نمی کردند).

لیست کشورهایی که در آن رسم است بعد از نامزدی و ازدواج حلقه ازدواج در انگشت چپ انداخته می شود شامل :

 آمریکا

 انگلیس

ایران

استرالیا

کانادا

فرانسه

سوئد

فنلاند

سوئیس

ایرلند

آفریقای جنوبی

فلسفه ی حلقه ی ازدواج در کشور های مختلف  :

تا اینجای مطلب چرا حلقه ازدواج را در دست چپ می اندازند ، فلسفه این کار و توضیح دادیم حالا میریم به سراغ فسلفه انداختن انگشتر در دست چپ در کشور های مختلف :

در کشور هایی از جمله برزیل ، ترکیه و لبنان حلقه ی ازدواج ابتدا در دست راست و بعد از ازدواج در دست چپ انداخته می شود .

در  هند تنها کشوری بود که مردمان آن ، حلقه ی ازدواج را بر دست راست می انداختند و امروزه همان مردم حلقه ی ازدواج را بر دست چپ می اندازند .

در میان مردم کشور سریلانکا ، مردان حلقه ی ازدواج را در دست راست و زنان ، انگشتر ازدواج رادر دست چپ می اندازد .

در دوران باستان ، اولین کسانی که  معتقد بودند دست چپ قابل اعتماد نیست و حلقه ی ازدواجشان را در دست راست می انداختند رومی ها بودند .

هم چنین مردم هندوستان نیز تا سال ها پیش بر همین عقیده بودند و دست چپ را ناپاک میدانستند اما با گذشت زمان این عقیده کمرنگ تر شد و امروزه زوج های هندوستانی قادرند حلقه ی ازدواجشان را در هر دستی بیندازند .

همچنین در کشور هایی از جمله آلمان و هلند این حلقه در دست چپ انداخته میشود و جنس آن از طلا بوده و نشان میدهند در موقعیت اجتماعیشان تغییری صورت گرفته است .

فلسفه ی حلقه ی ازدواج در کشور چین :

اما در این میان عقیده مردم کشور چین با سایر کشور ها متفاوت بوده است . آنها بر این باورند که باید مرحله به مرحله انگشتان را مقابل هم قرار داده و نماد آن را بیان کنند .

اما قبل از آن کف دست را بر روی هم قرار داده و دو انگشت وسطِ هر دو دست را از بند دوم به هم متصل کرده و میکوشند تا هر دو انگشت شصت را از هم جدا نمایند .

سپس نوک هر انگشت را با انگشت رو به رویی اش متصل میکنند تا همه ی انگشت هایی که به یکدیگر تکیه کرده اند قرینه ی هم باشند. انگشت شصت نمایانگر پدر و مادر است و با جدا شدن انگشت شصت از هم بیانگر این می شود که پدر و مادر ها نیز روزی از میان ما خواهند رفت و تنهایمان خواهند گذاشت و هیچ چیز در این دنیا ثابت نمی ماند و همه چیز یک روز تمام می شود .

سپس نوبت انگشت سبابه یا همان انگشت اشاره میرسد و همین عمل را باید با این دو انگشت انجام دهند .  اما باید دقت داشت که با انجام انگشت اشاره باید مجددا انگشتان  شصت به هم تکیه دهند. این انگشت نمایانگر خواهر و برادر است که با جدا شدن این دو انگشت از هم ، گفته می شود که خواهر و برادر هر کدام سمت زندگی خود رفته و برای خود همسر و فرزندانی خواهند داشت.

زمانی که نوبت به انگشت چهارم رسید ، دیده میشود که این دو انگشت از هم جدا نمیشوند و این جدا نشدن انگشت ها از هم میزان عشق و دوست داشتن میان زن و مرد را تعیین میکند ، و علاقه و عشقی که میان این همسران وجود دارد ،  منجر به پایداری روابطشان شده و این عشق است که تا اخر عمر میتواند جدایی ناپذیر باشد و این انگشتان از هم جدا نشوند .

انگشت حلقه ازدواج در جنگ جهانی دوم :

مردان تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم حلقه ی ازدواجشان را در دست نمی انداختند ، اما سربازانی که برای جنگ به مناطق دور میرفتند حلقه را در دست خود میکردند تا با دیدن حلقه یاد همسر خود افتاده و با به خاطر اوردن همسرشان ، قوت قلب بگیرند و تسکینی  به قلب هایشان.

حلقه ازدواج در ایران در کدام دست می اندازند ؟

حلقه ازدواج در رسم و رسومات ایرانی انگشت چهارم دست چپ می باشد که و بعد از ازدواج نیز معمولا حلقه در همین دست می ماند ، چرا که دست راست دست غالب بوده و اکثر کار ها با این دست صورت می پذیرد .

البته مردان بیشتر حلقه ی ازدواج با همان حلقه ی نامزدی بیشتر در دوران نامزدی به دست می اندازند و بعد از مراسم عروسی دیگر دست نمی اندازند .

چرا محل انداختن حلقه نامزدی با محل حلقه ازدواج متفاوت است؟

دلیل تفاوت انگشتی که حلقه نامزدی روی آن انداخته می شود با انگشتی که حلقه ازدواج روی آن گذاشته می شود به دلیل آداب و رسوم است و دلیل دیگری وجود ندارد که ما را مجبور به تغییر محل حلقه از انگشتر کند. از این رو می بایست یک دختر خانم این انگشتر را در دو محل متفاوت به انگشت خود بیاندازد.

وبگردی

ارسال نظر

 
.