این سنگ آرامش تان را تضمین می کند

طلا و جواهر اقتصاد 100: قلمرو مواد معدنی وسیع و پر از صدها گونه است. بلورهای خام، خوشه ها و ژئودها و انواع برش ها وجود دارد. هر سنگ آرامبخش دارای خواصی است که بهزیستی احساسی و روحی را تحریک می کند. در زیر، ما لیست گسترده ای از محبوب ترین انواع بلورها و معانی آنها را گردآوری کرده ایم.

این سنگ آرامش تان را تضمین می کند

به سنگ های درمانی که برای شما طنین انداز هستند توجه کنید، زیرا ممکن است بخواهید این بلورها را به عنوان نقطه شروع انتخاب کنید.

1. عقیق”Agate” یک سنگ آرامبخش

سنگ عقیق که به عنوان تثبیت کننده شناخته می شود، تعادل را هنگامی ایجاد می کند که زندگی شما به هرج و مرج می رسد. خواص درمانی عقیق احساسات گیج کننده و شک و تردید را از بین می برد تا با ثبات، تمرکز، اعتماد به نفس و هماهنگی بیشتر شما را تقویت کند. عقیق چاکرای تاج را باز می کند و به شما ذهن شفاف تری می دهد که برای مقابله با چالش ها، دستیابی به اهداف شما و دستیابی به آرامش درونی مجهز است.

انواع مختلفی از عقیق وجود دارد که هریک دارای خواص درمانی متمایزی هستند

1. عقیق توری آبی”Blue Lace Agate”

در ارتباط با انرژی فرشته ای و آسمانی برای بازکردن چاکرای تاج کار می کند.

2. عقیق بوتسوانا “Botswana Agate”

توجه را تحریک می کند تا ذهن را هوشیارتر و جزئیات گرا تر کند.

3. عقیق دندریتیک “Dendritic Agate”

مانند یک نقاشی منظره به نظر می رسد و با حرکت دادن انرژی خارجی به داخل، شما را تحریک می کند تا فراوانی و رشد را تحریک کند.

4. عقیق خزه”Moss Agate”

یک کریستال خاکی است که افسردگی را تسکین می دهد و رابطه بین ذهن و بدن را هماهنگ می کند.

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما