با این سنگ افکار منفی را از خود دور کنید

طلا و جواهر اقتصاد 100: اونیکس سنگی است که قرن ها به خاطر خواص محافظتی و دور کنندگی انرژی های منفی، مورد احترام بوده است.

با این سنگ افکار منفی را از خود دور کنید

سنگ اونیکس

 گفته می شود که این سنگ، سپر قدرتمندی در برابر افکار و احساسات منفی ایجاد می کند و به دفع امواج منفی از هاله و محیط شما کمک می کند.

علاوه بر این، اونیکس می تواند به شما در جهت تمرکز و ثبات قدم برداشتن در هنگام روبرو شدن با چالش ها کمک کند. این سنگ همچنین با تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، به شما کمک می کند تا احساس قدرت درونی بیشتری داشته باشید.

برای دور کردن امواج منفی با سنگ اونیکس، می توانید آن را به صورت جواهرات بپوشید، در جیب خود حمل کنید یا در خانه خود قرار دهید. همچنین می توانید سنگ را در دستان خود نگه دارید و تجسم کنید که نوری محافظ در اطراف شما ایجاد می کند و تمام انرژی های منفی را دفع می کند.

توجه به این نکته مهم است که سنگ اونیکس تنها یک ابزار است و نباید جایگزین کمک حرفه ای در صورت نیاز به آن شود.

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما