خواص جادویی این 10 سنگ سلامت روان را تضمین می کند

طلا و جواهر اقتصاد 100: با خواص درمانی روانی سنگ ها بیشتر آشنا شوید.

خواص جادویی این 10 سنگ سلامت روان را تضمین می کند

 خواص درمانی سنگ چشم ببر

ایجاد تعادل در نیازهای مادی و جسمی

از بین بردن احساسات ناخواسته

 خواص درمانی سنگ کهربا

افزایش اراده در فرد

ایجاد تعادل درونی در فرد

آرامش دهنده اعصاب

 سنگ آبسیدان رنگین کمان

کنترل ضربه های احساسی

درمان منفی بافی وحساس بودن بیش از حد

 سنگ توپاز آبی

ایجاد خلاقیت وخودباوری

تقویت ایمان و خوش بینی

 درمان افسردگی وبیخوابی

 سنگ سیترین

از بین بردن انرژی های ناخواسته از محیط اطراف

درمان افسردگی

از بین رفتن ترس و غلبه بر اضطراب

 سنگ عقیق آبی

ایجاد آرامش

تقویت تمرکز

شادی بخش

 سنگاوان تورین

تعادل بخشیدن به احساسات

 افزایش استقلال فردی

کاهش فشار عصبی

 خواص درمانی سنگ گارنت

ایجاد نشاط

افزایش انرژی

قابل استفاده برای مدیتیشن

 سنگ مالاکیت

 افزایش قدرت بیان

کاهش فشار عصبی

دفع انرژی های منفی

 خواص درمانی سنگ فیروزه

برای آرام کردن بیماران عصبی

تقویت بنیه

تقویت روابط اجتماعی

خواص درمانی سنگ جید

افزایش قدرت بیان

ایجاد آرامش

کمک به یادآوری خاطرات

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز