خدمات انفورماتیک
خدمات انفورماتیک
 • شرکت خدمات انفورماتیک به منظور ایجاد و راه اندازی اتوماسیون بانکی در سال 1372 تاسیس گردید.

  در همین راستا این شرکت از بدو پیدایش برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و تشکیل مراکز تامین نیازهای اجرائی اقدام نمود.

  • سامانه های بانکی
   • ABIS
   • تسهیلات
   • کارت ایران
   • سوئیچ یوز
   • سوئیچ پرتو
   • سامانه قبوض
   • بانکداری اینترنتی
   • تلفن بانک
   • همراه بانک
   • ریما
  • خدمات پایش اطلاعات
   • سینا
   • سکان
   • ساپتا
   • ساینا
   • سماب
   • سرو
  • سایر خدمات بانکی
   • خدمات امنیت شبکه بانکی
   • آموزش
   • خدمات مشاوره ای
  • سخت افزار و شبکه
   • پایانه VSAT
   • پایانه VNB
   • پایانه آریاست
   • پایانه آریا گیت 

   خدمات

   • شتاب
   • شاپرک
   • چکاوک
   • ساتنا
   • پایا
   • سپند