ازدواج همزمان یک دختر با 5 برادر ! / حامله هم شد ! / پدر بچه کیست ؟!

5 برادر همزمان با یک زن ازدواج کردند.

ازدواج همزمان یک دختر با 5 برادر ! / حامله هم شد ! / پدر بچه کیست ؟!

این اتفاق در هند رخ داده است و دختری به نام رجا که روزهای اول برایش 5 همسری سخت بود حالا بچه دارد و احساس خوشبختی می کند.

روستا

روستای دهردون

رجا اولین بار به همسری گدو ویرمه ۲۱ – ساله درآمد و بعد بیج ۳۲ – ‌ساله، کمی بعد به سانتی رمه ۲۸ – ‌ساله، سپس به گاپل ۲۶ – ‌ساله و در نهایت به دنیش ۱۸ – ‌ساله.

مادر رجا هم سه شوهر دارد که هر سه برادرند و او نمی‌داند رجا از کدام شوهرش است. همچنین رجا هم نمی‌داند پسر یک و نیم ساله‌اش «جی» از کدام همسرش است، ولیکن او همه پنج شوهرش را دوست دارد و همسرانش نیز به او مهر دارند زیرا هر کدام از پنج برادر به صورت برابر اظهار می‌کنند که شاید پسرشان مال او باشد

روستا

وبگردی

ارسال نظر

 
.