عکس تاسفبار از بارداری زنان 13 تا 17 ساله ایرانی ! / 12 دختربچه فقط در یک روز زاییدند !

12 زن 13 تا 17 سال فقط در یک روز باردار بودند.

عکس تاسفبار از بارداری زنان 13 تا 17 ساله ایرانی ! / 12 دختربچه فقط در یک روز زاییدند !

این عکس از سامانه پزشکی مربوط به زنان باردار منتشر شد که همه شوکه شدند چرا که در آن دختران بین 13 تا 17 سال که شاید باید عروسک بازی می کردند باردار بودند و بزودی بچه شان به دنیا می آمد درحالیکه خودشان بچه بودند.

عکس شوکه‌کننده از سن و سال چند زن باردار در سامانه پزشکی

وبگردی

ارسال نظر

 
.