افشاگری کثیف یک دختر از رابطه های بی شرمانه تتلو ! / آبرو برای آقای خواننده نگذاشت

یک دختر جوان در ویدئویی که منتشر کرده درباره تتلو حرف های عجیبی را بیان کرد.

افشاگری کثیف یک دختر از رابطه های بی شرمانه تتلو ! / آبرو برای آقای خواننده نگذاشت

یک دختر جوان به تازگی علیه تتلو دست به افشاگری زد و برای این آقای خواننده آبرو نگذاشت.

این دختر درباره رابطه های کثیف و همزمان تتلو با چند نفر افشاگری کرد.

او می گوید چندین بار تتلو من را به باد کتک گرفت و مرا آزار داد.

تتلو حتی قصد داشت انگشتم را قطع کند.

او مدعی شد که تتلو بخاطر اینکه دست نامحرم به موهایش خورده او را کچل کرد.

تتلو

وقت صبح

وبگردی

ارسال نظر

 
.