سندی که نشان می دهد مسیح علینژاد ایرانی تبار نیست

براساس سندی که به تازگی منتشر شده ملیت مسیج علی نژاد ایرانی نیست.

سندی که نشان می دهد مسیح علینژاد ایرانی تبار نیست

مسیح علی نژاد همان کسی که برای ایرانیان دوره افتاده منشور می نویسد و دایه مهربان تر از مادر برای زنان ایرانی شده در اسناد شهروندی‌اش ملیت قبلی (انگلستان ذکر شده) و هیچ اشاره ای به ایران نشده است.

مسیح علی نژاد

منبع: همشهری آنلاین

وبگردی

ارسال نظر

 
.