انواع سرکه در بازار ۲۴ اسفند+جدول قیمت و برندها

در این خبر به بررسی قیمت انواع سرکه در بازار پرداختیم.

انواع سرکه در بازار ۲۴ اسفند+جدول قیمت و برندها
فهرست قیمت برخی انواع سرکه در بازار به شرح زیر است‌.

نام کالا

قیمت ( تومان)

سرکه سفید بیژن ۳ لیتری

۵۳.۵۰۰

سرکه تقطیری کارامل دار برتر ۳ کیلوگرم

۵۰.۹۰۰

سرکه کارامل دار کیمبال ۳ لیتری

۴۷.۰۰۰

سرکه سفید بیژن - ۵۰۰ گرم

۱۷.۰۰۰

سرکه قرمز بیژن حجم ۳ لیتر

۵۴.۰۰۰

سرکه سفید وردا ۵۰۰ میلی لیتری

۲۰.۲۰۰

نام کالا

قیمت ( تومان)

سرکه سفید بیژن ۳ لیتری

۵۳.۵۰۰

سرکه تقطیری کارامل دار برتر ۳ کیلوگرم

۵۰.۹۰۰

سرکه کارامل دار کیمبال ۳ لیتری

۴۷.۰۰۰

سرکه سفید بیژن - ۵۰۰ گرم

۱۷.۰۰۰

سرکه قرمز بیژن حجم ۳ لیتر

۵۴.۰۰۰

سرکه سفید وردا ۵۰۰ میلی لیتری

۲۰.۲۰۰

نام کالا

قیمت ( تومان)

سرکه سفید بیژن ۳ لیتری

۵۳.۵۰۰

سرکه تقطیری کارامل دار برتر ۳ کیلوگرم

۵۰.۹۰۰

سرکه کارامل دار کیمبال ۳ لیتری

۴۷.۰۰۰

سرکه سفید بیژن - ۵۰۰ گرم

۱۷.۰۰۰

سرکه قرمز بیژن حجم ۳ لیتر

۵۴.۰۰۰

سرکه سفید وردا ۵۰۰ میلی لیتری

۲۰.۲۰۰

وبگردی

ارسال نظر

 
.