توسعه سرمایه معین ملت
توسعه سرمایه معین ملت
 • شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان (سهامی خاص) در تاریخ 1389/07/07 تحت شماره 385603 در اداره کل ثبت شرکت­های تهران به ثبت رسید. در پی تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/08/27، نام شرکت به «سرمایه­‌گذاری توسعه معین ملت» تغییر یافت و در تاریخ 1392/10/30 بر اساس مجمع عمومی فوق­العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به «سهامی عام» تغییر نمود. این شرکت در تاریخ 1393/02/24 در بازار اول بورس اوراق بهادار درج گردید. لیکن به دلیل عدم عرضه سهام در مهلت ­های تعیین شده، موضوع پذیرش شرکت نزد سازمان بورس در تاریخ 1394/06/03 لغو گردیده است. همچنین شرکت سرمایه‌­گذاری توسعه معین ملت در تاریخ 1393/01/27 به عنوان نهاد مالی «شرکت سرمایه­‌گذاری» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

  مأموریت شرکت با توجه به اساسنامه

  فعالیت به عنوان بازوی تخصصی گروه مالی ملت در زمینه سرمایه­‌گذاری در اوراق بهادار

  تخصیص بهینه منابع در اختیار، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان

   

  موضوع فعالیت شرکت با توجه به اساسنامه

  الف- موضوع فعالیت اصلی شرکت

  • سرمایه­‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌­گذاری صندوق­ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت­ها، مؤسسات یا صندوق­های سرمایه‌­گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستهِ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه­‌گذاری سرمایه­ پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
  • سرمایه­‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌­دهد.

  ب- موضوع فعالیت­های فرعی

  • سرمایه‌­گذاری در مسکوکات، فلزات گران­بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده­های سرمایه­‌گذاری نزد بانک­ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛
  • سرمایه‌­گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت­ها، مؤسسات یا صندوق­های سرمایه­‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستهِ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه­‌گذاری سرمایه­‌پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
  • سرمایه­‌گذاری در سایر دارایی­‌ها از جمله دارای­های فیزیکی، پروژه­‌های تولیدی و پروژه‌­های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
  • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

  4-1- پذیرش سمت در صندوق­های سرمایه‌­گذاری؛

  4-2- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

  4-3- مشارکت در تعهد پذیره ­نویسی اوراق بهادار

  4-4- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار