توزیع برق اصفهان
توزیع برق اصفهان
  • «پیشرو در خدمت رسانی مطمئن»

    نقش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با توجه به تأمین برق مطمئن برای یک میلیون مشترک بویژه در شهری که تحت عنوان پایتخت فرهنگ تمدن ایران اسلامی در کشور جلوه گری می کند برکسی پوشیده نیست آن هم هنگامی که سیمای شهری آن روز به روز جذاب تر و زیبا تر جهانگردان وایران گردان را به خود فرا می خواند.

    اصفهان بعد از تهران بزرگ و مشهد، سومین کلان شهر کشور و با ابتکارات و نوآوری هایی که در صنعت برق داشته، جایگاه ویژ ه ای را به خود اختصاص داده است. این جایگاه سال گذشته براساس ارزیابی های وزارت نیرو در رتبه نخست بوده است و در سطح استان نیز یکی از سازمانهای برتری است که پیوسته تأسیسات زیر بار خود را افزایش داده و در ارزیابی های استانی نیز در ردیف سازمانهای برتر است.

    وظایف ما تأمین برق و روشنایی حدود یک میلیون و سیصد هزار مشترک در ۱۵ شهر و ۳۷۸ روستا و نقطه روستایی است. تأمین برق نه هزار انشعاب دیماندی و صنعتی از دیگر وظایفی است که ما در حوزه جغرافیا شهرستان اصفهان بدان می پردازیم.