هشدار سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگر ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده، گزارش خواهند شد.

هشدار سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان
به گزارش اقتصاد100، سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: پیرو مکاتبه شماره 35457/820/1401 مورخ 23/‏08/‏1402‬ با عنایت به ضرورت ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی برای تمامی معاملاتی که بدون برقراری ارتباط بین کوتاژهای صادراتی و بازگشت ارز مرتبط با همان کوتاژ انجام شده است، خواهشمند است به منظور اطلاع رسانی گسترده و توجیه صادرکنندگانی که پس از 22/‏01/‏1397‬ نسبت به فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا اقدام نموده‌اند، دستور مقتضی صادر فرمائید.

ضمن پیوست فایل راهنمای ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی در روش‌های فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس ارز در سامانه سنا تاکید می‌گردد که این اقدام از سوی ذی‌نفعان منجر به مصرف پروانه صادراتی ایفای تعهد شده در سامانه جامع تجارت می‌گردد.

بدیهی است در صورتی که ذی‌نفعان ارتباط بین پروانه‌های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه‌های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز