افزایش حقوق به تأمین اجتماعی هم رسید

اقتصاد 100-بخشنامه سازمان تامین اجتماعی :مبنی بر موافقت مدیر عامل این سازمان با تاثیر #ترمیم_حقوق (بعنوان پرداخت مستمر) در محاسبه پاداش پایان خدمت، سایر اقلام پرداختی و همچنین تاثیر در محاسبه فوق العاده های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته و احتساب در محاسبه تمامی پرداختهای کارکنان آن سازمان که مبتنی بر اقلام حقوق و فوق العاده های مستمر (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و سایر پرداختها) است.

افزایش حقوق به تأمین اجتماعی هم رسید

اصلاحیه بخشنامه نحوه تأثیر ترمیم حقوق کارکنان سازمان تأمین‌ اجتماعی در سایر مؤلفه‌های پرداخت (بخشنامه شماره ۱۲۲۳/۱۴۰۲/۲۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی) منتشر شد 

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی :مبنی بر موافقت مدیر عامل این سازمان با تاثیر #ترمیم_حقوق (بعنوان پرداخت مستمر) در محاسبه پاداش پایان خدمت، سایر اقلام پرداختی و همچنین تاثیر در محاسبه فوق العاده های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته و احتساب در محاسبه تمامی پرداختهای کارکنان آن سازمان که مبتنی بر اقلام حقوق و فوق العاده های مستمر (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و سایر پرداختها) است.

متن این بخشنامه بدین شرح است با استناد به رأی دادنامه شماره ۱۹۹۱۲۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به تصویب‌نامه های شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ و شماره ۹۶۵۲۶/ت۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان و نامه شماره ۴۱۵۱/۱۴۰۲/۷۱۰۰۰ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان، «ترمیم حقوق» پرداخت مستمر تلقی گردیده و در محاسبه پاداش پایان خدمت و سایر اقلام پرداختی تأثیرگذار می‌باشد. مقتضی است با توجه به موافقت مدیر عامل محترم با پیشنهاد شماره ۱۳۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، نسبت به تأثیر و اعمال «ترمیم حقوق» موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۷۵/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱، در محاسبه اقلام حقوقی مندرج در احکام کارگزینی کارکنان و سایر پرداخت ها از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ به شرح ذیل و با رعایت سقف خالص پرداختی مقر در بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام گردد:

احتساب در محاسبه رتبه، فوق‌العاده‌های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته، محل خدمت

احتساب در محاسبه تمامی پرداخت‌های مبتنی بر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و…)

درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

وبگردی

ارسال نظر

 
.