جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی

اقتصاد 100- نرخ جدید جرائم راهنمایی رانندگی در سال جدید اعلام شد. در ادامه مبلغ ریالی هر تخلف در شهرها، کلانشهرها و جاده‌های روستایی آمده است.

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی

نرخ جدید جرائم هنوز اجرایی نشده است.

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

 

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

جزئیات کامل از جدیدترین نرخ جرائم رانندگی/ عکس

منبع:اکونگار

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما