کارت‌های آزاد از جایگاه‌های سوخت جمع خواهد شد؟

اقتصاد 100- اوجی در پاسخ به پرسشی علت تحویل نشدن کارت سوخت برخی مالکان خودرو تاکید کرد: قانون تکلیف کرده است که هموطنان باید عملیات سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را از ۹۰ تا ۹۵ درصد با کارت سوخت شخصی خود انجام دهند.

کارت‌های آزاد از جایگاه‌های سوخت جمع خواهد شد؟

منبع:اکونگار

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما