دهک خود را با کد ملی استعلام بگیرید

اقتصاد 100- برای استعلام مطابق روش ذیل اقدام نمایید:

دهک خود را با کد ملی استعلام بگیرید

1. ورود به سامانه حمایت به نشانی hemayat.mcls.gov.ir

دهک فعلی خود را با کد ملی استعلام بگیرید

۲. انتخاب گزینه «ورود به سامانه حمایت»

۳. نمایش پنجره ورود به سامانه حمایت معیشتی

دهک فعلی خود را با کد ملی استعلام بگیرید

۴. ورود به گزینه وضعیت یارانه

دهک فعلی خود را با کد ملی استعلام بگیرید

۵. دریافت استعلام

دهک فعلی خود را با کد ملی استعلام بگیرید

منبع:بنکر

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما