سقوط قیمتی کوییک همه را متعجب کرد!

اقتصاد 100- آخرین قیمت خودروهای سایپا امروز به شرح زیر است:

سقوط قیمتی کوییک همه را متعجب کرد!

 امروز محصولات سایپا با کاهش قیمت بالایی مواجه شد که در این قیمت خودرو کوییک‌ R با ریزش ۲۳ میلیون تومانی رو‌به‌رو شد.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
 
اطلس ۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۱%‌)‎-۱,۲۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۱%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک اتوماتیک ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۲.۸۷%‌)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۱.۸۵%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R اتوماتیک ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۴.۰۱%‌)‎-۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک S ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۲.۳۳%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXL ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۱%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک GXR-L ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۱.۵۵%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین G (سانروف) ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۱%‌)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌  
شاهین اتوماتیک G ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۱.۳۱%‌)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۷%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد (موتور M24) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۲%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‌)‎-۵,۵۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت زامیاد دیزل ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۶%‌)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت پادرا ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۶%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌  
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۵%‌)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
پیکاپ کارون ناموجود ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
پیکاپ زاگرس ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۶%‌)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌  
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۳.۳۲%‌)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‌)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌  
چانگان CS55 ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌  
زوتی DL5 ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
 

منبع:طلا

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما