آیا عرضه خودرو «یکپارچه» می ماند؟

اقتصاد 100- اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که وزیر صمت وقت با هدف شفافسازی عرضه خودرو، دست به تشکیل سامانه یکپارچه خودرو زد

آیا عرضه خودرو «یکپارچه» می ماند؟

اندکی بعد و پس از اجرای اولین مرحله این سامانه، موجی از مخالفان و موافقان در مقابل این تصمیم صف کشیدند. با وجود تمام این نقطه نظرات، برای برخی از مردم این سوال مطرح شده که چرا فعالیت این سامانه در ماه های اخیر کم بوده و آیا این به معنای توقف کار آن است؟

منبع:پرسون

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما