خط و نشان ایران خودرو برای بازار

اقتصاد 100- ایران خودرویی در فروردین 1403 حدود سه هزار و 250 دستگاه انواع سورن را در خططو تولید خود تکمیل کردند. تولید این تعداد سورن در بازه یک ماهه ابتدایی 1403 حول و حوش 15 درصد از کل تولید این خودروساز در سال جاری بود.


خط و نشان ایران خودرو برای بازار

بررسی وضعیت فروش گروه سورن (گروه سمند) در بازه زمانی یاد شده نشان می دهد این خودروساز بیش از سه هزار 700 دستگاه انواع سورن را برای متقاضیان فاکتور کردند. فروش گروه سورن به کل فروش ایران خودرو در اولین ماه از بهار 1403 حدود 19 درصد است.

وضعیت تولید و فروش گروه سمند در فروردین 1402 نشان می دهد ایران خودرویی سال گذشته حدود هزار و 500 دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود نهایی کردند. تولید این تعداد سمند به نسبت کل تولید فروردین 1402 حول و حوش 5 درصد را شامل می شود. وضعیت فروش سمند نیز در اولین ماه 1402 نیز نزدیک به 5 درصد از فروش کل ایران خودرو در ماه مورد بررسی بود.ایران خودرویی ها در فروردین 1402 تنها نزدیک به 850 دستگاه انواع سمند را فاکتور کردند.

مقایسه آمار تولید گروه سورن (گروه سمند) در فروردین سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد ایران خودرویی ها در تولید این خانواده خودرویی رشدی نزدیک به 120 درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. به زبان تیراژ آبی های جاده مخصوص رشدی بیش از هزار و 750 دستگاهی را در تولید گروه سورن به خود دیدند.

مقایسه آمار فروش گروه سورن در اولین ماه از بهار سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در تولید گروه سورن (سمند) نزدیک به دو هزار و 850 دستگاه بیشتر سورن فاکتور کردند. این رشد تیراژ به زبان درصد گویای رشدی حول و حوش 332 درصدی است.

رشد تولید و فروش گروه سورن (سمند) در فروردین سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در کنار تغییر نام این گروه خودرویی از سمند به سورن نشان می دهد ایران خودرویی ها برنامه مفصلی برای گروه سورن در سال جاری دارند.

آبی های جاده مخصوص با رشد حدود 119 درصدی در تولید و 332 درصدی در فروش این گروه خودرویی به نوعی برای بازار خودرو خط و نشان کشیدند تا نشان دهند به دنبال افزایش سهم بازار اعضای این گروه خودرویی هستند.

ایده جایگزینی سورن پلاس با موتور XU7P به جای پژو پارس نشانه دیگری از عزم ایران خودرویی ها برای افزایش تیراژ تولید و فروش این گروه خودرویی است.

برنامه ریزی ایران خودرویی ها می تواند روی قیمت های بازاری این خانواده خودرویی اثر گذار باشد. سورن پلاس با موتور XU7P مدل 1403 در بازار با قیمتی حول و حوش 655 میلیون تومان داد و ستد می شود.

باید منتظر واکنش بازار و خریداران نسبت به ایده مدیران ایران خودرو برای تزریق بیشتر انواع سورن به بازار بود.

منبع:اکوایران

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما