مجلس طرح تعطیلی شنبه را رد کرد

اقتصاد 100-پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت، در مجلس رای نیاورد. نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت مخالفت کردند.

مجلس طرح تعطیلی شنبه را رد کرد

منبع:اکونگار

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما