چند کار خطرناک که باعث از دست رفتن سرمایه در بورس می شود

اقتصاد 100- بازارهای بورس از بهترین بسترها برای سرمایه گذاری هستند و با سرمایه گذاری در این بازار می توانید به درآمد بالاتری حتی از بانک، دست یابید.

چند کار خطرناک که باعث از دست رفتن سرمایه در بورس می شود

ماهیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس، با ریسک هایی همراه است و در صورتی می توانید در این بازار سود بگیرید که فعالیت در آن، با شناخت و آگاهی کافی همراه باشد. اگر به دنبال کسب سودآوری بیشتری بوده و روی ماهیانه و قطعی بودن رقم آن در یک ماه، پافشاری ندارید، سودآوری در بازار بورس زمینه بیشتری دارد.

در این بازار موارد افزایش ریسکی وجود دارد که نباید انجام داد که به طور خلاصه در زیر به آن اشاره شده است:


تک سهم شدن

تشکیل درصد زیادی از سبد سهام از یک یا دو صنعت خاص

تشکیل درصد زیادی از سبد سهام از نمادهای بازار پایه

خرید سهم با حجم معاملات پایین

خرید سهم با زیان انباشته زیاد

خرید سهم در روند نزولی و کف سازی نشده

فروش سهم پس از افت زیاد

نگهداری سهم به امید کسب سود افزونتر و بدون پشتوانه تحلیلی

تعصب در نگهداری سهم

طمع در کسب سود بیشتر

وارد صف های خرید فروش هیجانی شدن

خرید و فروش بدون تحلیل قبلی

خرید و فروش بر اساس سیگنال کانال ها و بدون مشاوره و تحلیل شخصی

منبع:ایران جیب

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما