حقوق دریافتی ماهانه کارگران متاهل با یک فرزند ۱۱ میلیون شد

اقتصاد 100- در سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی ماهانه کارگران متاهل با یک فرزند ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان است.

 حقوق دریافتی ماهانه کارگران متاهل با یک فرزند ۱۱ میلیون شد

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران

منبع:اندیشه قرن

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما