واریزی ۳۴ میلیون تومانی برای این معلمان

اقتصاد 100- رتبه بندی معلمان به منظور ارزیابی عملکرد آنها و تشویق به بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش انجام می شود. این رتبه بندی می تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و مقایسه عملکرد معلمان در یک سطح مشخص از آموزش و پرورش استفاده شود و به مدیران و سیاستگذاران در تصمیم گیری های مربوط به ارتقای معلمان و توسعه سیاست های آموزشی کمک می کند. هدف اصلی این رتبه بندی، بهبود کیفیت آموزش و پرورش و افزایش عملکرد معلمان است.

واریزی ۳۴ میلیون تومانی برای این معلمان

شما شهروندان عزیز در مورد اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان بازنشسته، پیام‌هایی برای سرویس، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

رتبه بندی معلمان  به منظور ارزیابی عملکرد آنها و تشویق به بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش انجام می شود. این رتبه بندی می تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و مقایسه عملکرد معلمان در یک سطح مشخص از آموزش و پرورش استفاده شود و به مدیران و سیاستگذاران در تصمیم گیری های مربوط به ارتقای معلمان و توسعه سیاست های آموزشی کمک می کند. هدف اصلی این رتبه بندی، بهبود کیفیت آموزش و پرورش و افزایش عملکرد معلمان است.

شما شهروندان عزیز در مورد اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان بازنشسته که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

 

منبع:ایونا

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما