دستمزد کارگران در تورم چه نقشی دارد؟ | حقوق کارگران تورم را افزایش داد یا کاهش؟

اقتصاد 100- در اولین سال از جلسات تعیین دستمزد در دولت سیزدهم که سال ۱۴۰۱ بود، میزان حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. رقمی که با برخی انتقادها همراه شد.

دستمزد کارگران در تورم چه نقشی دارد؟ | حقوق کارگران تورم را افزایش داد یا کاهش؟

محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار معقتد است: در سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، در پایان سال نرخ تورم ۳۹ درصدی را تجربه کردیم و در سال جاری که حداقل دستمزد ۲۷درصد رشد کرد، تورم ۴۴ درصد است؛ با یک تناسب ساده می‌توان گفت، به ازای هر ۷ واحد درصد افزایش دستمزد، یک درصد تورم کاهش پیدا می‌کند.

اما از سوی دیگر، داود جوانی عضو کارفرمایی شورای عالی کار بر این باور است که جامعه کارگری در سال گذشته که دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، فقط در دو سه ماه ابتدای سال، شهد شیرین این رشد را احساس کردند.

منبع:صفحه اقتصاد

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز