از سیر تا پیاز عیدی کارگران سال جدید بخوانید

اقتصاد 100- باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است.

از سیر تا پیاز عیدی کارگران سال جدید بخوانید

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم. وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد. حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، ۱۵.۹۲۴.۸۵۲ تومان و حداقل آن ۱۰.۱۶۵.۶۸۰ تومان است. قبل از هر چیزی باید اعلام کرد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۰% است.

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور، برای کارکنانی که سابقه کارشان در کارگاه کمتر از یک سال است، مبلغ پرداختی عیدی به نسبت ایام کارکرد در سال و با احتساب شصت روز مزد به عنوان مبنای محاسبه، تعیین می‌شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. با توجه به این تبصره، فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه، به شرح زیر است:

جدول عیدی سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال) حداکثر عیدی
(مبلغ به ریال)

یک ماه ۸,۸۴۷,۱۴۰ ۱۳,۲۷۰,۷۱۰

دو ماه ۱۷,۶۹۴,۲۸۰ ۲۶,۵۴۱,۴۲۰

سه ماه ۲۶,۵۴۱,۴۲۰ ۳۹,۸۱۲,۱۳۰

چهار ماه ۳۵,۳۸۸,۵۶۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰

پنج ماه ۴۴,۲۳۵,۷۰۰ ۶۶,۳۵۳,۵۵۰

شش ماه ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۹,۶۲۴,۲۶۰

هفت ماه ۶۱,۹۲۹,۹۸۰ ۹۲,۸۹۴,۹۷۰

هشت ماه ۷۰,۷۷۷,۱۲۰ ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰

نه ماه ۷۹,۶۲۴,۲۶۰ ۱۱۹,۴۳۶,۳۹۰

ده ماه ۸۸,۴۷۱,۴۰۰ ۱۳۲,۷۰۷,۱۰۰

یازده ماه ۹۷,۳۱۸,۵۴۰ ۱۴۵,۹۷۷,۸۱۰

دوازده ماه ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰

حداقل دستمزد روزانه * ۶۰ =حداقل عیدی سال ۱۴۰۲

حداقل دستمزد روزانه * ۹۰ =حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲

فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران، عیدی سال ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

عیدی کارگران

به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تأمین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود. میزان عیدی سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ضوابط مالی برابر با ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان است.

اما خبر جدید این این است که عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت یک میلیون و هشتصد هزارتومان شد.به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال بازنشستگان، مستمری بگیران، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان نیز به مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.به یاد داشته باشید، همانطور که در قسمت‌های بالاتر اندیشه قرن اشاره کردیم، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی معاف از مالیات است. / شما نیوز

منبع:ساناپرس

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز