حداقل عیدی و پاداش کارمندان تعیین شد

اقتصاد 100- عیدی کارمندان علاوه‌بر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانواده‌ها، دارای اهمیت روانی بسزایی است؛ زیرا پرداخت عیدی می‌تواند باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزه کاری و حس تعلق کارکنان نسبت به سازمان شود. از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت آن یا کاهش سهم عیدی تاثیر منفی بر روحیه کارکنان خواهد گذاشت.

حداقل عیدی و پاداش کارمندان تعیین شد

به این مبلغ، برای افراد متاهل هفتصد هزار تومان افزوده خواهد شد. به ازای هر فرزند تحت تکفل هم سیصد هزار تومان به  عیدی کارمندان  دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد. به‌عنوان مثال، یک کارمند و یا یک بازنشسته‌ی متأهل دارای یک فرزند ۳.۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. بر این اساس عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰ درصد افزایش یافت.

 
منبع:تیترکوتاه

وبگردی

ارسال نظر

 
.
باز